Previous slide
Next slide

اطـلاعـیـه ها و اخـبـار مـهـم شـرکـتــــــ وحـدت

معرفی شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان

تاریخچه تاسیس: رشد و توسعه سریع گاوداریهای صنعتی در دنیا، ایران و به خصوص استان اصفهان، حساسیت نقش تعاونی ها را جهت برطرف کردن نیازهای علمی و کاربردی و تکمیل چرخه تولید در صنعت دامپروری قابل توجه نموده است. شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت در سال 1362 تاسیس گردید و با اتکاء به حمایت اعضای تحت پوشش خود، سعی در برآورده نمودن تمامی نیازهای دامداری های صنعتی استان کرده است. این تعاونی با بیش از 37 سال سابقه در صنعت دامپروری و صنعتی با داشتن 135 دامداری صنعتی عضو در سراسر استان با تحت پوشش داشتن حدود 125000 راس دام مواد و پروار و تولید روزانه بالغ بر 2000 تن شیرخام یکی از فراگیرترین تعاونی های مرتبط با صنعت دامپروری در کشور بوده که بیش از 47 درصد تولید روزانه استان را شامل می شود.

معرفی شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان

تاریخچه تاسیس: رشد و توسعه سریع گاوداریهای صنعتی در دنیا، ایران و به خصوص استان اصفهان، حساسیت نقش تعاونی ها را جهت برطرف کردن نیازهای علمی و کاربردی و تکمیل چرخه تولید در صنعت دامپروری قابل توجه نموده است. شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت در سال 1362 تاسیس گردید و با اتکاء به حمایت اعضای تحت پوشش خود، سعی در برآورده نمودن تمامی نیازهای دامداری های صنعتی استان کرده است. این تعاونی با بیش از 37 سال سابقه در صنعت دامپروری و صنعتی با داشتن 135 دامداری صنعتی عضو در سراسر استان با تحت پوشش داشتن حدود 125000 راس دام مواد و پروار و تولید روزانه بالغ بر 2000 تن شیرخام یکی از فراگیرترین تعاونی های مرتبط با صنعت دامپروری در کشور بوده که بیش از 47 درصد تولید روزانه استان را شامل می شود.

اهـداف و بـرنـامـه هـای آیـنـده

از اهداف مهم و اولیه شرکت حذف واسطه گری در جهت منافع تولیدکننده و مصرف کننده و در مرحله بعد کوتاه نمودن فاصله زمانی از تولید به مصرف (تحویل شیر تازه از دامداری های عضو و پاستوریزه و فرآوری آن و بلافاصله رساندن به دست مصرف کننده) و پس از آن جمع آوری و مصرف بهینه شیر مازاد در بازار عرضه استان اصفهان و تبدیل به شیرخشک و یا شیرهای طعم دار و با ماندگاری بالا و کسب بازار داخلی و خارجی در جهت سرپا نگه داشتن دامداری های استان و در سطح کلان به منفعت و سود قابل قبول رساندن این صنعت در بین مشاغل و صنایع عمومی کشور، بدین منظور سی و چهار هزار متر مربع در شهرک بزرگ صنعتی اصفهان جاده علویجه از شرکت شهرک ها تملیک گردیده و مجوزهای تولید خوراک دام و شیر خشک تا کنون اخذ گردیده است.

اهـداف و بـرنـامـه هـای آیـنـده

از اهداف مهم و اولیه شرکت حذف واسطه گری در جهت منافع تولیدکننده و مصرف کننده و در مرحله بعد کوتاه نمودن فاصله زمانی از تولید به مصرف (تحویل شیر تازه از دامداری های عضو و پاستوریزه و فرآوری آن و بلافاصله رساندن به دست مصرف کننده) و پس از آن جمع آوری و مصرف بهینه شیر مازاد در بازار عرضه استان اصفهان و تبدیل به شیرخشک و یا شیرهای طعم دار و با ماندگاری بالا و کسب بازار داخلی و خارجی در جهت سرپا نگه داشتن دامداری های استان و در سطح کلان به منفعت و سود قابل قبول رساندن این صنعت در بین مشاغل و صنایع عمومی کشور، بدین منظور سی و چهار هزار متر مربع در شهرک بزرگ صنعتی اصفهان جاده علویجه از شرکت شهرک ها تملیک گردیده و مجوزهای تولید خوراک دام و شیر خشک تا کنون اخذ گردیده است.

طـرح هـا و پـروژه هـای در دسـت اقـدام

طـرح هـا و پـروژه هـای در دسـت اقـدام

milk

diary

cream

cheese

milk

diary

cream

cheese