فاز 3: کارخانه تولید خوراک دام

این طرح در زمینی به مساحت 13000 متر مربع در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان واقع در محدوده شهرستان شاهین شهر و میمه اجرا می گردد.
موضوع طرح عبارتست از احداث یک واحد کارخانه خوراک دام و طیور به ظرفیت 24000 تن و تولید مکمل های غذایی دام و طیور (1500 تن) در سال می‌باشد که در طرح حاضر تولید خوراک دام و مکمل دامی که آب و برق و گاز مورد نیاز از طریق خرید انشعاب تأمین می گردد.

پس از آماده شدن ساختمانها و تأسیسات در مرحله دوم نسبت به خرید و نصب و راه اندازی ماشین آلات خط تولید و سایر ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز کارخانه مطابق جدول شماره 2 طرح حاضر و به ظرفیت 14000 تن خوراک دام برای انواع دام پرواری و شیری با کمیت های تولید متوسط تا پر تولید و 10000 تن خوراک طیور در سه رده سنی 14-0 روز (پیش دان)، 36-15 روز (میان دان) و 37 روز تا کشتار (پایان دان) و تولید 1500 تن انواع مکمل مورد نیاز انواع دام و طیور و فروش در بسته بندی های بهداشتی و مناسب طی یک سال و یک شیفت تولید اقدام خواهد نمود.
ضمناً به موجب موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان شرکت نسبت به ساخت یک باب انبار فنی جهت نگهداری انواع محصولات زراعی، باغی و نهاده‌های مورد نیاز تولید کنندگان منطقه و سایر مناطق در قبال دریافت حق الحفاظ (کارمزد انبارداری) به مساحت 5000 مترمربع و ظرفیت نگهداری حدود 20000 تن اقدام می‌نماید.