واحـد فنـی

ثبت مشخصات رکوردگیری دام های اصیل استان از سال 81 از بخش دولتی (سازمان جهاد کشاورزی استان) به این تعاونی واگذار گردیده است و هم اکنون نزدیک به 37000 راس دام دوشا تحت پوشش این عملیات قرار دارند که هر ساله بر تعداد آنها افزوده می شود.

1- عملیات رکوردگیری: هر ماهه با اعزام کارشناسان تعاونی به 72 واحد گاوداری های تحت پوشش رکوردگیری، اطلاعات شیر هر دام ثبت و نمونه گیری از شیر انجام می شود.

2- آزمایشگاه شیر: در آزمایشگاه تحت مدیریت شرکت تعاونی وحدت، نمونه های شیر از لحاظ چربی، پروتئین، لاکتوز، SCC، TS، SNF، MUN و سایر فاکتورها آزمایش شده و اطلاعات آن به بخش پردازش مرکزی اطلاعات ارسال و نسخه ای از آن نیز به دامدار ارائه می گردد.

3- تشکیل شناسنامه (ثبت مشخصات): برای انجام این کار ابتدا از کلیه دام ها و از سه جهت عکسبرداری انجام و پس از چاپ عکس ها بر روی فرم های مخصوص شناسنامه، اطلاعات هر دام در محل های مشخص درج و پس از آن توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی به عنوان ناظر دولتی تائید و مهر می شود.

4- جمع آوری اطلاعات از دامداری ها: جمع آوری اطلاعات با نصب نرم افزار یکسان در کلیه دامداری ها و اخذ اطلاعات ماهیانه از طریق CD انجام و در سرور مرکزی تعاونی وحدت ذخیره گردیده و یک پایگاه اطلاعاتی بر پایه اطلاعات DHI ایجاد می شود.

5- پردازش اطلاعات: اطلاعات واصله پس از پردازش ابتدا از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان به مرکز اصلاح نژاد دام کشور ارسال تا با اطلاعات استانی و کشوری و پارامترها و ارزش های اصلاحی مقایسه و سپس به دامدار برگشت داده می شود. این اطلاعات در تعاونی وحدت طی گزارش های متعدد و به صورت رتبه بندی شده در اختیار دامداران قرار می گیرد تا جایگاه هر دامدار از نظر شاخص های تعیین شده مشخص شود که این امر موجب رقابت سالم بین دامداران و تشویق آنها می گردد.

6- ارزیابی تیپ و انتخاب اسپرم: این کار توسط کارشناسان مجرب و با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا انجام و به دامداران ارائه می گردد.

7- بررسی شاخص های استان: این کار توسط کارشناسان مجرب و دامپزشکان خبره جهت ارائه راهکارهای لازم به منظور رفع نقاط ضعف گله ها صورت می گیرد.

8- ارتباط با داشنگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور: تعاونی وحدت تاکنون در بسیاری از طرح های تحقیقاتی و دانشگاهی به عنوان مجری، حضور فعال داشته و در بسیاری از موارد با استفاده از پایگاه اطلاعاتی تعاونی آمار و ارقام لازم در اختیار این مراکز قرار گرفته است.

9- آزمایشگاه تغذیه: انواع نهاده های مصرفی در خوراک دام و TMR مصرفی در واحدها به طور منظم هر ماه توسط یک کارشناس، نمونه برداری می شود و در آزمایشگاه تحت مدیریت شرکت وحدت با تجهیزات پیشرفته فاکتورهای مهم مانند پروتئین، چربی، ماده خشک، NDF، ADF اندازه گیری و در اختیار دامداری ها جهت مقایسه با جیره تنظیمی قرار می گیرد. در ضمن اندازه قطعات خوراک توسط روش الک پن اسمیت بررسی می شود.

10- گروه فنی: متشکل از کارشناسان خبره استان که هر ماهه در شرکت تشکیل جلسه داده و برای ارتقاء سطح علمی کارشناسان واحدها و رفع مشکلات آنها به تبادل نظر و ارائه راه حل های علمی و عملی می پردازند.

11- تشکیل کارگروه های تخصصی: در زمینه های اصلاح نژاد، دامپزشکی، آموزشی و مدیریت کارگروه های تخصصی ایجاد شده است تا مسائل روز استان را پی گیری و با ارائه نقطه نظرات و برنامه ریزی بلند مدت و ارائه نقشه راه این صنعت را در جهت پویایی بیشتر حرکت دهند.

12- پایگاه اطلاعات جویندگان کار: کارشناسان فارغ التحصیل با توجه به پایگاه اطلاعاتی جویندگان کار به عنوان نیروی کار متخصص به دامداران معرفی می شوند.

واحـد فنـی

ثبت مشخصات رکوردگیری دام های اصیل استان از سال 81 از بخش دولتی (سازمان جهاد کشاورزی استان) به این تعاونی واگذار گردیده است و هم اکنون نزدیک به 37000 راس دام دوشا تحت پوشش این عملیات قرار دارند که هر ساله بر تعداد آنها افزوده می شود.

1- عملیات رکوردگیری: هر ماهه با اعزام کارشناسان تعاونی به 72 واحد گاوداری های تحت پوشش رکوردگیری، اطلاعات شیر هر دام ثبت و نمونه گیری از شیر انجام می شود.

2- آزمایشگاه شیر: در آزمایشگاه تحت مدیریت شرکت تعاونی وحدت، نمونه های شیر از لحاظ چربی، پروتئین، لاکتوز، SCC، TS، SNF، MUN و سایر فاکتورها آزمایش شده و اطلاعات آن به بخش پردازش مرکزی اطلاعات ارسال و نسخه ای از آن نیز به دامدار ارائه می گردد.

3- تشکیل شناسنامه (ثبت مشخصات): برای انجام این کار ابتدا از کلیه دام ها و از سه جهت عکسبرداری انجام و پس از چاپ عکس ها بر روی فرم های مخصوص شناسنامه، اطلاعات هر دام در محل های مشخص درج و پس از آن توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی به عنوان ناظر دولتی تائید و مهر می شود.

4- جمع آوری اطلاعات از دامداری ها: جمع آوری اطلاعات با نصب نرم افزار یکسان در کلیه دامداری ها و اخذ اطلاعات ماهیانه از طریق CD انجام و در سرور مرکزی تعاونی وحدت ذخیره گردیده و یک پایگاه اطلاعاتی بر پایه اطلاعات DHI ایجاد می شود.

5- پردازش اطلاعات: اطلاعات واصله پس از پردازش ابتدا از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان به مرکز اصلاح نژاد دام کشور ارسال تا با اطلاعات استانی و کشوری و پارامترها و ارزش های اصلاحی مقایسه و سپس به دامدار برگشت داده می شود. این اطلاعات در تعاونی وحدت طی گزارش های متعدد و به صورت رتبه بندی شده در اختیار دامداران قرار می گیرد تا جایگاه هر دامدار از نظر شاخص های تعیین شده مشخص شود که این امر موجب رقابت سالم بین دامداران و تشویق آنها می گردد.

6- ارزیابی تیپ و انتخاب اسپرم: این کار توسط کارشناسان مجرب و با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا انجام و به دامداران ارائه می گردد.

7- بررسی شاخص های استان: این کار توسط کارشناسان مجرب و دامپزشکان خبره جهت ارائه راهکارهای لازم به منظور رفع نقاط ضعف گله ها صورت می گیرد.

8- ارتباط با داشنگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور: تعاونی وحدت تاکنون در بسیاری از طرح های تحقیقاتی و دانشگاهی به عنوان مجری، حضور فعال داشته و در بسیاری از موارد با استفاده از پایگاه اطلاعاتی تعاونی آمار و ارقام لازم در اختیار این مراکز قرار گرفته است.

9- آزمایشگاه تغذیه: انواع نهاده های مصرفی در خوراک دام و TMR مصرفی در واحدها به طور منظم هر ماه توسط یک کارشناس، نمونه برداری می شود و در آزمایشگاه تحت مدیریت شرکت وحدت با تجهیزات پیشرفته فاکتورهای مهم مانند پروتئین، چربی، ماده خشک، NDF، ADF اندازه گیری و در اختیار دامداری ها جهت مقایسه با جیره تنظیمی قرار می گیرد. در ضمن اندازه قطعات خوراک توسط روش الک پن اسمیت بررسی می شود.

10- گروه فنی: متشکل از کارشناسان خبره استان که هر ماهه در شرکت تشکیل جلسه داده و برای ارتقاء سطح علمی کارشناسان واحدها و رفع مشکلات آنها به تبادل نظر و ارائه راه حل های علمی و عملی می پردازند.

11- تشکیل کارگروه های تخصصی: در زمینه های اصلاح نژاد، دامپزشکی، آموزشی و مدیریت کارگروه های تخصصی ایجاد شده است تا مسائل روز استان را پی گیری و با ارائه نقطه نظرات و برنامه ریزی بلند مدت و ارائه نقشه راه این صنعت را در جهت پویایی بیشتر حرکت دهند.

12- پایگاه اطلاعات جویندگان کار: کارشناسان فارغ التحصیل با توجه به پایگاه اطلاعاتی جویندگان کار به عنوان نیروی کار متخصص به دامداران معرفی می شوند.