واحـد بـازرگـانـی

  • این واحد با استراتژی تهاجمی در بازار، هدف را شفاف سازی و یا کنترل بازار به نفع اعضاء و مشتریان با رویکرد الگوی صحیح مصرف از جمله تعیین، تنظیم و کنترل قیمت کلیه نهاده های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت دانه ای، جو، ذرت علوفه ای و یونجه به انضمام افزودنی ها با کمک هیئت کارشناسی و در قالب کمیسیون خرید در راستای کاهش قیمت تمام شده و ایجاد تعاونی کارا بر مبنای فلسفه وجودی بازرگانی مثمرثمر قرار داده است.
  • این واحد با خط مشی، مبتنی بر خدمت رسانی مضاعف به اعضاء و مشتریان، اقدام به راه اندازی واحد خدمات شیردوشی با فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش و تعمیرات به صورت شبانه روزی نموده است.
  • همچنین در تلاشی جدید و در راستای تکمیل چرخه تولید و افزایش بهره وری واحدهای دامپروری عضو و غیرعضو و با نظارت و بهره گیری از کارشناسان و متخصصان فعال اقدام به تولید خوراک های دام پلت شده و مکمل های ویژه وحدت همراه با مشاوره رایگان نموده که تاکنون نیز ادامه داشته و در حال رشد و توسعه می باشد.

شرکت تعاونی وحدت به عنوان ابداع کننده الگویی مناسب در جهت خط مشی صحیح تعاونی ها از طرف دیگر تعاونی های کشور مورد استقبال قرار گرفته است که این مهر تاییدی بر نحوه عملکرد آن می باشد.

واحـد بـازرگـانـی

  • این واحد با استراتژی تهاجمی در بازار، هدف را شفاف سازی و یا کنترل بازار به نفع اعضاء و مشتریان با رویکرد الگوی صحیح مصرف از جمله تعیین، تنظیم و کنترل قیمت کلیه نهاده های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت دانه ای، جو، ذرت علوفه ای و یونجه به انضمام افزودنی ها با کمک هیئت کارشناسی و در قالب کمیسیون خرید در راستای کاهش قیمت تمام شده و ایجاد تعاونی کارا بر مبنای فلسفه وجودی بازرگانی مثمرثمر قرار داده است.
  • این واحد با خط مشی، مبتنی بر خدمت رسانی مضاعف به اعضاء و مشتریان، اقدام به راه اندازی واحد خدمات شیردوشی با فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش و تعمیرات به صورت شبانه روزی نموده است.
  • همچنین در تلاشی جدید و در راستای تکمیل چرخه تولید و افزایش بهره وری واحدهای دامپروری عضو و غیرعضو و با نظارت و بهره گیری از کارشناسان و متخصصان فعال اقدام به تولید خوراک های دام پلت شده و مکمل های ویژه وحدت همراه با مشاوره رایگان نموده که تاکنون نیز ادامه داشته و در حال رشد و توسعه می باشد.

شرکت تعاونی وحدت به عنوان ابداع کننده الگویی مناسب در جهت خط مشی صحیح تعاونی ها از طرف دیگر تعاونی های کشور مورد استقبال قرار گرفته است که این مهر تاییدی بر نحوه عملکرد آن می باشد.