واحد آموزش

واحد آموزش شرکت تعاونی وحدت با همکاری و هماهنگی با مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و استفاده از اساتید و کارشناسان مجرب و موفق کل کشور سعی در ارتقاء علمی و عملی دامداران و کارشناسان داشته است. واحد آموزش برای نیل به این هدف در زمینه های زیر به فعالیت می پردازد:

1- انتشار ماهنامه سخنی با گاودار: این نشریه که آغاز انتشار آن به سال 75 بر می گردد، تنها نشریه تخصصی گاو شیری ایران بوده و علاوه بر ارائه آن در بین اعضاء و کارشناسان، برای کلیه اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی و دامپروری و دانشگاه های دولتی و آزاد مرتبط، آموزشکده های جهاد کشاورزی کشور و دامداری های مطرح در استان های مختلف نیز ارسال می گردد. در این نشریه آخرین اطلاعات روز صنعت گاو شیری به صورت تالیف و ترجمه در اختیار علاقمندان قرار می گیرد که تاکنون 189 شماره از این ماهنامه چاپ شده است و با استقبال بی نظیری رو به رو گردیده است.

2- مجموعه کتاب های صنعت گاو شیری: این مجموعه در اصل ترجمه نشریه Hoards Dairyman یا نشریه ملی ایالات متحره امریکا بوده که قدمتی بالغ بر 120 سال دارد و هم اکنون به غیر از زبان فارسی به سه زبان انگلیسی، اسپانیایی و ژاپنی چاپ و در اکثر کشورهای جهان توزیع می گردد. در این کتاب آخرین تحولات روز دنیا در زمینه گاو شیری به زبانی کاملاً ساده و ترویجی ارائه می گردد. 40 شماره از این کتاب تاکنون با همکاری اساتید فن در دانشگاه، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان و کارشناسان مجرب و اجرایی تعاونی برای استفاده عموم دامپروران ترجمه و ارسال گردیده است.

3- ترجمه و تالیف کتاب: تاکنون چند عنوان کتاب از جمله کتاب راهنمای مدیریت و تغذیه گاو شیری، روش های موفق در تغذیه گاو شیری، مجموعه مقالات علمی و کاربردی گاو شیری، راهنمای تشخیص و کنترل بیماری های عفونی در گاو و کتاب آماده کردن گاو برای جشنواره توسط تعاونی چاپ و توزیع شده است.

واحد آموزش

واحد آموزش شرکت تعاونی وحدت با همکاری و هماهنگی با مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و استفاده از اساتید و کارشناسان مجرب و موفق کل کشور سعی در ارتقاء علمی و عملی دامداران و کارشناسان داشته است. واحد آموزش برای نیل به این هدف در زمینه های زیر به فعالیت می پردازد:

1- انتشار ماهنامه سخنی با گاودار: این نشریه که آغاز انتشار آن به سال 75 بر می گردد، تنها نشریه تخصصی گاو شیری ایران بوده و علاوه بر ارائه آن در بین اعضاء و کارشناسان، برای کلیه اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی و دامپروری و دانشگاه های دولتی و آزاد مرتبط، آموزشکده های جهاد کشاورزی کشور و دامداری های مطرح در استان های مختلف نیز ارسال می گردد. در این نشریه آخرین اطلاعات روز صنعت گاو شیری به صورت تالیف و ترجمه در اختیار علاقمندان قرار می گیرد که تاکنون 189 شماره از این ماهنامه چاپ شده است و با استقبال بی نظیری رو به رو گردیده است.

2- مجموعه کتاب های صنعت گاو شیری: این مجموعه در اصل ترجمه نشریه Hoards Dairyman یا نشریه ملی ایالات متحره امریکا بوده که قدمتی بالغ بر 120 سال دارد و هم اکنون به غیر از زبان فارسی به سه زبان انگلیسی، اسپانیایی و ژاپنی چاپ و در اکثر کشورهای جهان توزیع می گردد. در این کتاب آخرین تحولات روز دنیا در زمینه گاو شیری به زبانی کاملاً ساده و ترویجی ارائه می گردد. 40 شماره از این کتاب تاکنون با همکاری اساتید فن در دانشگاه، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان و کارشناسان مجرب و اجرایی تعاونی برای استفاده عموم دامپروران ترجمه و ارسال گردیده است.

3- ترجمه و تالیف کتاب: تاکنون چند عنوان کتاب از جمله کتاب راهنمای مدیریت و تغذیه گاو شیری، روش های موفق در تغذیه گاو شیری، مجموعه مقالات علمی و کاربردی گاو شیری، راهنمای تشخیص و کنترل بیماری های عفونی در گاو و کتاب آماده کردن گاو برای جشنواره توسط تعاونی چاپ و توزیع شده است.

4- برگزاری سمینارهای آموزشی:این سمینارها با هدف ایجاد انگیزه و برای آموزش اعضاء و با استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می گردد. به عنوان نمونه تاکنون 60 سمینار علمی و اکثراً با حضور کارشناسان خارجی برگزار گردیده است که در نوع خود و در سطح استان و کشور بی سابقه است.

5- کارگاه های آموزشی: این کارگاه ها به صورت دوره های چند روزه برگزار و در پایان به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا می گردد. دوره های آموزشی ارائه شده تاکنون عبارتند از دوره سم چینی، شیردوشی و کنترل ورم پستان، تلقیح مصنوعی، جیره نویسی با کامپیوتر، مدیریت گاوهای دوره انتقال، مدیریت استرس گرمایی، لنگش و کنترل بیماری های سم.

6- تهیه و تنظیم لوح های فشرده (CD) آموزشی: این لوح های فشرده که عمدتا از سمینارهای آموزشی برگزار شده تهیه می گردد تاکنون به تعداد 53 عنوان تهیه و توسط این تعاونی برای دامپروری های سراسر کشور ارسال شده است.

7- ویژه نامه های علمی:

الف) جشنواره گاو شیری

ب) خشکسالی و سیلاژ ذرت

ج) تنش گرمایی

د) دانش و پژوهش

ه) کود

و) ورم پستان

ز) اصلاح نژاد

8- بروشورهای آموزشی:

الف) خوراک دام

ب) تب برفکی

ج) ارزیابی مدفوع

9- شرکت در سمینارها و نمایشگاه های علمی داخل و خارج از کشور

10- برگزاری جشنواره های گاو شیری با دعوت از مدیران، کارشناسان گاوداری های صنعتی سطح کشور و مدعوین خارجی

4- برگزاری سمینارهای آموزشی:این سمینارها با هدف ایجاد انگیزه و برای آموزش اعضاء و با استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می گردد. به عنوان نمونه تاکنون 60 سمینار علمی و اکثراً با حضور کارشناسان خارجی برگزار گردیده است که در نوع خود و در سطح استان و کشور بی سابقه است.

5- کارگاه های آموزشی: این کارگاه ها به صورت دوره های چند روزه برگزار و در پایان به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا می گردد. دوره های آموزشی ارائه شده تاکنون عبارتند از دوره سم چینی، شیردوشی و کنترل ورم پستان، تلقیح مصنوعی، جیره نویسی با کامپیوتر، مدیریت گاوهای دوره انتقال، مدیریت استرس گرمایی، لنگش و کنترل بیماری های سم.

6- تهیه و تنظیم لوح های فشرده (CD) آموزشی: این لوح های فشرده که عمدتا از سمینارهای آموزشی برگزار شده تهیه می گردد تاکنون به تعداد 53 عنوان تهیه و توسط این تعاونی برای دامپروری های سراسر کشور ارسال شده است.

7- ویژه نامه های علمی:

الف) جشنواره گاو شیری

ب) خشکسالی و سیلاژ ذرت

ج) تنش گرمایی

د) دانش و پژوهش

ه) کود

و) ورم پستان

ز) اصلاح نژاد

8- بروشورهای آموزشی:

الف) خوراک دام

ب) تب برفکی

ج) ارزیابی مدفوع

9- شرکت در سمینارها و نمایشگاه های علمی داخل و خارج از کشور

10- برگزاری جشنواره های گاو شیری با دعوت از مدیران، کارشناسان گاوداری های صنعتی سطح کشور و مدعوین خارجی