فـاز 2: کـارخـانـه بـستـه بـنـدی گـوشـت

بسمه تعالی

طرح بسته بندی گوشت

زنجیره تولید شیر خام اصفهان

مقدمه :

با توجه به مشکلات متعدد دامپروران صنعتی استان اصفهان در سالهای اخیر پیرامون فروش گوشت دامهای پرواری و مازاد گله های شیری و به منظور قطع دست واسطه های بازار گوشت و در راستای سال جهش تولید و اقتصاد مقاومتی ، هیئت مدیره شرکت تولید نهاده ها و فرآورده های دامی کیمیای وحدت اسپادان ( زنجیره تولید شیر خام استان اصفهان ) لازم دیدند حلقه فرآوری و بسته بندی گوشت قرمز را فراهم و در کوتاهترین زمان ممکن به اجرا درآوردند.

طراحی طرح :

به منظور اجرای طرحی بزرگ و ماندگار با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان، کارشناس طرح انتخاب و نقشه های طرح جهت تصویب نهائی تحویل دامپزشکی استان گردیده است.

محل طرح :

محل اجرای طرح در زمینی به مساحت 9537 متر مربع در زون غذایی شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان انتخاب و پس از کسب مجوز احداث به شماره 792354354  مورخ 20/07/1399 از وزارت محترم جهاد کشاورزی نسبت به خرید زمین مذکور به مبلغ 15 میلیارد ریال اقدام گردیده است.

همچنین بر اساس مجوز تأسیس شماره 792354354 پیش بینی طراحی خط تولید موارد ذیل صورت گرفته است.

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده

گوشت گاو چرخ شده

گوشت گوسفند چرخ شده

منابع اجرای طرح :

جهت اجرای طرح از طریق افزایش سرمایه شرکت کیمیای وحدت اسپادان و کمک های اعتباری بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی استان اصفهان و صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی حساب گردیده است.

سرمایه مورد نیاز:

 علاوه بر هزینه خرید زمین، حداقل مبلغ یکصد میلیارد ریال دیگر جهت احداث 3000 متر مربع سوله، خرید ماشین آلات، احداث سردخانه، فاضلاب و …، همچنین مبلغ یکصد میلیارد ریال جهت سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد.