تـوليـد خـوراك و مکمـل های دامـی

امروزه هزينه هاي مربوط به تهيه خوراك، 70 درصد كل هزينه هاي دامداري را به خود اختصاص مي دهد. بنابراين خوراك دام بايستي از كيفيت بالايي برخوردار باشد تا بتواند با افزايش ميزان توليد در دام، بالا بودن هزينه هاي توليد خوراك را جبران نمايد. توليد موفقيت آميز هر فرآورده اي به دقت و پشتكار گروه توليد كننده و خدمات پشتيباني آن فرآورده بستگي دارد. شركت تعاوني وحدت با بيش از 27 سال سابقه در امر خدمت رساني در زمينه هاي بازرگاني، علمي- آموزشي و فني در تلاشي جديد با استفاده از كارشناسان فعال و مجرب در مزارع صنعتي نزدیک 4 سال است که اقدام به توليد خوراك دام با بهترين كيفيت نموده است. از آنجا كه كيفيت خوراك دام به كيفيت جزء به جزء مواد خام تشكيل دهنده آن بستگي دارد، اين شركت با نظارت كامل بر امر خريد اقلام غذايي مناسب از نظر قيمت و كيفيت، نظارت كامل بر نحوه توليد خوراك دام و همچنين نظارت بر نحوه مصرف دامداريهايي كه از خوراك دام استفاده مي كنند، محصولي توليد نموده است كه نگراني هاي دامداران عزيز را در زمينه تهيه خوراك دام كاهش مي دهد.

كنستانتره هاي پلت شده وحدت در گروه های پرشير، سوپرشير و استارتر، متوسط و کم شیر، گروه انتقال، تلیسه ها و پرواری تهيه شده كه خصوصيات زير را دارا مي باشند:

1-     افزايش بازده توليد شير و توليدمثل

2-     بهداشت خوراك و از بين رفتن عوامل بيماري زا

3-     از بين رفتن عوامل ضدتغذيه اي موجود در مواد اوليه

4-     تغذيه دام با مخلوطي همگن و يكنواخت

5-     افزايش قابليت هضم مواد اوليه به دليل پخت و پلت شدن

6-     انبارداري بهتر و صرفه جويي در هزينه حمل و نقل

7-     كاهش اتلاف خوراك به دليل پرت كمتر در حين توليد و مصرف 

تـوليـد خـوراك و مکمـل های دامـی

امروزه هزينه هاي مربوط به تهيه خوراك، 70 درصد كل هزينه هاي دامداري را به خود اختصاص مي دهد. بنابراين خوراك دام بايستي از كيفيت بالايي برخوردار باشد تا بتواند با افزايش ميزان توليد در دام، بالا بودن هزينه هاي توليد خوراك را جبران نمايد. توليد موفقيت آميز هر فرآورده اي به دقت و پشتكار گروه توليد كننده و خدمات پشتيباني آن فرآورده بستگي دارد. شركت تعاوني وحدت با بيش از 27 سال سابقه در امر خدمت رساني در زمينه هاي بازرگاني، علمي- آموزشي و فني در تلاشي جديد با استفاده از كارشناسان فعال و مجرب در مزارع صنعتي نزدیک 4 سال است که اقدام به توليد خوراك دام با بهترين كيفيت نموده است. از آنجا كه كيفيت خوراك دام به كيفيت جزء به جزء مواد خام تشكيل دهنده آن بستگي دارد، اين شركت با نظارت كامل بر امر خريد اقلام غذايي مناسب از نظر قيمت و كيفيت، نظارت كامل بر نحوه توليد خوراك دام و همچنين نظارت بر نحوه مصرف دامداريهايي كه از خوراك دام استفاده مي كنند، محصولي توليد نموده است كه نگراني هاي دامداران عزيز را در زمينه تهيه خوراك دام كاهش مي دهد.

كنستانتره هاي پلت شده وحدت در گروه های پرشير، سوپرشير و استارتر، متوسط و کم شیر، گروه انتقال، تلیسه ها و پرواری تهيه شده كه خصوصيات زير را دارا مي باشند:

1-     افزايش بازده توليد شير و توليدمثل

2-     بهداشت خوراك و از بين رفتن عوامل بيماري زا

3-     از بين رفتن عوامل ضدتغذيه اي موجود در مواد اوليه

4-     تغذيه دام با مخلوطي همگن و يكنواخت

5-     افزايش قابليت هضم مواد اوليه به دليل پخت و پلت شدن

6-     انبارداري بهتر و صرفه جويي در هزينه حمل و نقل

7-     كاهش اتلاف خوراك به دليل پرت كمتر در حين توليد و مصرف